Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a labapolas.shop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Karfnerné Kállai Zsófia

Székhely: 7635 Pécs, Csortos Gyula u.1.

Levelezési cím: 7635 Pécs, Csortos Gyula u.1.

Üzlethelyiség címe: 7624 Pécs, Alkotmány utca 41. (Lábklinika)

Képviselő neve: Karfnerné Kállai Zsófia

Cégjegyzékszám:

Bejegyző Bíróság neve:

Adószám: 56225976-1-22

Közösségi adószám:

Számlavezető pénzintézet: Adja meg!

Számlaszám: 11600006-00000000-80498108

IBAN számlaszám: Adja meg!

E-mail cím: kallaizsofi@gmail.com

Telefonszám: +36 30 68 97 914

Fax:

3. A honlapon folytatott tevékenység

Lábápoló termékek értékesítése.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét. Például:

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a 
saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag az ELADÓ előzetes írásbeli engedélye alapján lehet 
bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban vásárolható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre vagy regisztrációra.

A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató KATA-s vállalkozóként magánszemély nevére szóló számlát állít ki, amelyet e-mailben kap meg a Felhasználó.

5.6. Fizetés

Fizetési módok:

Előre utalás

Utánvét

Készpénzzel az átvételi helyen

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

A szállítás hétfőtől- péntekig történik.
A rendelést 3 munkanapon belül indítjuk el a vevőnek. Amennyiben sürgős szállítást kér, úgy kérjük a „MEGJEGYZÉS”- 
be, ezt beírni szíveskedjen. A megrendelt termékek kiszállítását  a Foxpost futárszolgálattal vállalja az ELADÓ. 
Amennyiben számlázott áru értéke eléri a 20.001.- Ft-ot, úgy a szállítási költséget magunkra vállaljuk.
Amennyiben a rendelés értéke nem éri el a 20.000,- Ft-ot, akkor a szállítási költség 1500,- Ft.
Utánvétel esetén a szállítási költségen felül fizetendő utánvételi díj: 400,- Ft.

Ezek a szállítási és utánvételi költségek belföldi szállításra vonatkoznak.
Amennyiben nem tudunk minden árut egyszerre kiszállítani, a további csomagoknál a szállítási költséget átvállaljuk!
A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, 
illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és (szemmel láthatóan) minőségben megfelel(nek) a megrendelésének.
Amennyiben a rendelés átvételekor a szállítmányon (dobozokon) sérülést talál, úgy a szállító cég átvételi 
dokumentumán (szállítólevél) a sérülést fel kell tüntetni, illetve jegyzőkönyvet kell felvetetni.
Amennyiben ez nem történik meg, akkor a szállítmány kibontása után talált sérült termékekre vonatkozó reklamációját 
nem tudjuk elfogadni.
Esetleges kifogását (termékre vagy a számlára vonatkozólag) a vevőnek 3 napon belül jeleznie kell web áruház felé. 
Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztet

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

A vevőnek jogában áll a megrendelését követő egy munkanapon belül a rendelését lemondani. Ez esetben az elállás okán 
a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is.(rendeles.web@dravanet.hu )

Vevő a megrendelés átvételétől számított 14 munkanapon belül élhet az elállás jogával.
Ez esetben a termék visszaszállításának díját a vevő köteles megfizetni. A teljes vételárat a visszavételtől 
számított 30 napon belül visszatérítjük.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Csak bontatlan csomagolású termékek küldhetők vissza.

 

7. Szavatosság

 

 

7. Minőség és szavatosság

A www.labapolas.shop.hu web áruház kizárólag első osztályú termékeket értékesít. A rendelés átvételétől számított 3 munkanapon belül jelezheti felénk az áru sérülését, ez esetben a cserét térítésmentesen vállaljuk.

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Karfnerné Kállai Zsófia

Levelezési cím: 7635 Pécs, Csortos Gyula u.1.

Telefonszám: +36 30 68 97 914

E-mail cím: kallaizsofi@gmail.com

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Karfnerné Kállai Zsófia

Levelezési cím: 7635 Pécs, Csortos Gyula u.1.

Telefonszám: +36 30 68 97 914

E-mail cím: kallaizsofi@gmail.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • A felek közötti vita rendezésére A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető 
  testület az illetékes.
  7625 PÉCS, Majorossy I. u. 36.
  E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, iroda@baranyabekeltetes.hu
  Fax: +36 72 507 152
  Telefon: +36 72 507 154, +36 20 283 3422
  Webcím: https://www.baranyabekeltetes.hu

 

 • Bírósági eljárás kezdeményezése
9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://labapolas.shop.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. november 1.

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

A Karfnerné Kállai Zsófia egyéni vállalkozó  tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A hatályos magyar jogszabályok (2011. évi CXII. törvény) vonatkozó rendelkezései alapján Ön a http:// lábápolás.shop.hu/ internet oldalain történő regisztrációval/rendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy  Karfnerné Kállai Zsófia az Ön adatait a szükség szerint elvégezendő adatgyűjtési tevékenységeket, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni Karfnerné Kállai Zsófia (Székhelye:7625 Pécs, Alkotmány utca 41), vagy a labklinika@gmail.com e-mail címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-131250/2017

 

Az adatkezelő megnevezése:

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) Karfnerné Kállai Zsófia (Székhelye:7625 Pécs, Alkotmány utca 41)  adószáma: 67623574-1-22  képviseli: Karfnerné Kállai Zsófia egyéni vállalkozó, adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-131250/2017   e-mail cím: labklinika@gmail.com, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a http://lábápolás.shop.hu/ (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

 

A kezelt személyes adatok köre:

A regisztráció/rendelés során a felhasználó megadja az alábbi személyes adatokat:

név,

e-mail cím,

cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

telefonszám:

adószám:

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

A sütik (cookie-k) alkalmazása:

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja:

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldalak használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a weboldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, a felhasználó tájékoztatására és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a részére megadott személyes adatokat a működésétől eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az adatkezelő részére megadott személyes adatok valóságáért kizárólag az azt megadó felhasználó felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció felhasználó általi törlésére, valamint az adatkezelő általi törlésére bármikor sor kerülhet.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. adójogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalakon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő külső személyeket vesz igénybe. Adatkezelő az ilyen külső közreműködők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A felhasználó személyes adatainak továbbítására és használatára a vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére.

Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást felhasználó részére.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A felhasználó a vonatkozó jogszabályok, így különösen az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél vagy szándékosan valótlan adatokat ad meg vagy a weboldalak használata során bármilyen módon kárt okoz, úgy az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az e-mail címek felhasználása:

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) hírlevél e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

Egyéb rendelkezések:

Adatkezelő számítástechnikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

 

Pécs, 2017. október 21. napján.

1. Általános cégadatok
- Karfnerné Kállai Zsófia EV.
- Székhelye: 7625 Pécs, Alkotmány utca 41.
- adószáma: 67623574-1-22
- Bankszámla száma: 11600006-00000000-25248878
- Ügyfélszolgálati idő: hétfőtől – péntekig: 9:00 – 17:00-ig
- Email: rendeles.web@dravanet.hu
- Telefon: +36 30 689 7914
- Képviselő: Karfnerné Kállai Zsófia

A lábápolás. shop web áruházat mindenki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti.
A lábápolás. shop web áruház (www.labapolas.shop.hu) oldalainak frissítése új termék megjelenése, vagy árváltozás
után történik.
2. Regisztráció

A www.labapolas.shop.hu web áruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó
adatszolgáltatás önkéntes. A regisztráció magyar nyelven történik. FONTOS: A regisztrációban megadott felhasználó név
és jelszó csak ékezet nélküli
betűket és számokat tartalmazhat.

Vállalkozások regisztrálásakor kérjük a pontos cégadatok kitöltését (cégnév, adószám stb.), mert így a kereskedelmi
rendszerünkben nyomon követhetőek bizonylataik.
A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik és feltétele, hogy a felhasználó a jelen
üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. Az ELADÓ jogosult azonban
visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a
regisztrációs során, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a
weboldal rendeltetésszerű használata. Az ELADÓ jogosult a regisztráltat törölni, amennyiben a weboldal használata
során a vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel. A regisztrált felhasználó
regisztrációját bármikor megszüntetheti, a rendeles.web@dravanet.hu e-mail címre küldött levéllel.
A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában részére az ELADÓ
a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a
vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni.
A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra
jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.

3. A termékekről
A www.labapolas.shop.hu web áruház kizárólag első osztályú termékeket értékesít.
4. Megrendelés
A web áruházba a belépés a felhasználónév és a jelszó megadásával történik. Ha elakadna, vagy elfelejtené a
jelszavát, kérjük, írjon nekünk e-mailt ( rendeles.web@dravanet.hu )
A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. Ezt követően a „KOSÁR TARTALMA”-
ban megadhatja a mennyiséget vagy törölni tudja a cikket. Új terméket a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” szövegre kattintva tud
választani. Az adatok megadását követően a „RENDELÉS”- re kattintva láthatja egész megrendelését. Amennyiben
változtatni szeretne, úgy a „VISSZA A KOSÁR TARTALMÁHOZ” gombra kattintva ezt megteheti. Ha már nem kíván módosítani,
úgy a „MEGRENDELÉS”- re kattintva tudja elküldeni rendelését. A megjegyzés részben írhatja meg egyéb kérését,
kérdését.
A megrendelés elküldése után egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott az ELADÓ-
hoz. Amennyiben a rendelést nem tudjuk a kért időre és mennyiségben teljesíteni, úgy munkatársunk felveszi a vevővel
a kapcsolatot egy munkanapon belül.
Hibásan leadott rendelés esetén munkatársunk felveszi a vevővel a kapcsolatot egy munkanapon belül.
5. A vásárlástól való elállási joga és menete

A vevőnek jogában áll a megrendelését követő egy munkanapon belül a rendelését lemondani. Ez esetben az elállás okán
a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is.(rendeles.web@dravanet.hu )

Vevő a megrendelés átvételétől számított 14 munkanapon belül élhet az elállás jogával.
Ez esetben a termék visszaszállításának díját a vevő köteles megfizetni. A teljes vételárat a visszavételtől
számított 30 napon belül visszatérítjük.

6. Online vitarendezési platform


A felek közötti vita rendezésére A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető
testület az illetékes.
7625 PÉCS, Majorossy I. u. 36.
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, iroda@baranyabekeltetes.hu
Fax: +36 72 507 152
Telefon: +36 72 507 154, +36 20 283 3422
Webcím: https://www.baranyabekeltetes.hu

7. Szállítás
A szállítás hétfőtől- péntekig történik.
A rendelést 3 munkanapon belül indítjuk el a vevőnek. Amennyiben sürgős szállítást kér, úgy kérjük a „MEGJEGYZÉS”-
be, ezt beírni szíveskedjen. A megrendelt termékek kiszállítását alvállalkozókon keresztül vállalja az ELADÓ.
Amennyiben számlázott áru értéke eléri a 20.001.- Ft-ot, úgy a szállítási költséget magunkra vállaljuk.
Amennyiben a rendelés értéke nem éri el a 20.000,- Ft-ot, akkor a szállítási költség 1.500,- Ft.
A web áruházban feltüntetett szállítási díjak nem tartalmazzák az utánvét díját, amely 400,- Ft.
Amennyiben nem tudunk minden árut egyszerre kiszállítani, a további csomagoknál a szállítási költséget átvállaljuk!
A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére,
illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és (szemmel láthatóan) minőségben megfelel(nek) a megrendelésének.
Amennyiben a rendelés átvételekor a szállítmányon (dobozokon) sérülést talál, úgy a szállító cég átvételi
dokumentumán (szállítólevél) a sérülést fel kell tüntetni, illetve jegyzőkönyvet kell felvetetni.
Amennyiben ez nem történik meg, akkor a szállítmány kibontása után talált sérült termékekre vonatkozó reklamációját
nem tudjuk elfogadni.
Esetleges kifogását (termékre vagy a számlára vonatkozólag) a vevőnek 3 napon belül jeleznie kell web áruház felé.
Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az
ismételt kiszállítás költsége is őt terheli.
8. Garancia
A rendelés átvételétől számított 3 munkanapon belül jelezheti felénk az áru sérülését, ez esetben a cserét
térítésmentesen vállaljuk.
9. Fizetés
A megrendelés átvételekor készpénzben történik,de lehetőség van előre utalással, vagy átutalással történő fizetésre
is.
Utánvétellel történő csomagküldés esetén készpénzben, a átvételekor történik a fizetés.
10. Adatvédelem
Az adatvédelmi tevékenységünket a weboldalon külön pontban található adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza!
Ebből itt csak egy rövid összefoglalót adunk: Az adatvédelmi törvény (2011. évi CXII. törvény.) értelmében
tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az ELADÓ, csak tevékenységéhez szükséges ajánlati listák készítéséhez használja
fel.
Az ELADÓ számára kiemelt fontosságú, a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme.
Ennek megfelelően az ELADÓ elkötelezi magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi
előírásokat betartva kezeli, és ez által, hozzájárul a biztonságos internetes vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

Kizárólag olyan adatot kér az ELADÓ a regisztráció során, melyek a megrendelések
teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.
A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja,
illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az
adatkezelésről.
Az ELADÓ jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés
nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző – ár az érvényes.
11. Szerzői jogok
Az ELADÓ weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a
saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag az ELADÓ előzetes írásbeli engedélye alapján lehet
bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
Webáruház készítés